Questions? +1 (202) 335-3939 Login
Trusted News Since 1995
A service for agriculture industry professionals · Thursday, August 6, 2020 · 523,359,824 Articles · 3+ Million Readers

Cur síos ar ghníomh luath ar thiomantais foraoiseachta i gClár an Rialtais déanta ag an Aire Hackett

Thug an tAire Stáit a bhfuil freagracht uirthi i leith Foraoiseachta sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, an Seanadóir Pippa Hackett, le fios inniu go bhfuil cinneadh déanta ag an Rialtas dul ar aghaidh go tapa le cur i bhfeidhm líon tiomantas i gClár an Rialtais a bhaineann le cúrsaí foraoiseachta. 

Áirítear orthu sin: 

  1. tairiscint chun an tAcht um Achomhairc Talmhaíochta 2001 a leasú chun go mbeidh ceadúnú foraoiseachta agus próisis achomhairc ag teacht le próisis phleanála;

2.       scéim nua a fhorbairt chun coillearnacha dúchasacha a chruthú ar thalamh stáit agus ar thalamh poiblí eile;

3.       ardán nua a chruthú chun rannpháirtíocht an phobail i ndéanamh cinntí i leith foraoiseachta in Éirinn a fheabhsú;

  • Cathaoirleach neamhspleách a cheapadh, lena n-aithint, le bheith i gceannas ar chur i bhfeidhm thuarascáil MacKinnon.

 

Maidir leis na tionscnaimh seo dúirt an tAire Hackett, "Mar Náisiún, teastaíonn uainn níos mó de na crainn chearta a chur sna háiteanna cearta. Tá Clár an Rialtais tiomanta do phlean foraoiseachta uaillmhianach, agus tá córas daingean ina chuid ríthábhachtach den chuspóir sin. Tá an gníomh luath seo ón Rialtas leagtha amach chun cur le múnla inmharthana ceadúnaithe agus rannpháirtíochta poiblí, agus chun dul i mbun rannpháirtíochta le comhlachtaí poiblí sa bhfeachtas le tuilleadh coillearnacha dúchasacha a chur. Tá an Roinn ag cur tuilleadh feabhais ar na gníomhartha seo trí líon mór éiceolaithe a earcú. Is léiriú soiléir iad na bearta seo ar chomh tábhachtach is atá sé go ndéanfaidh an Rialtas ceangal le hearnáil foraoiseachta atá ábalta na buntáistí is fearr uilig eacnamaíochta, sóisialta, timpeallachta agus fostaíochta a chur ar fáil."

Dheimhnigh an tAire go bhfuil dréacht-Bhille chun go mbeidh an córas ceadúnaithe agus achomhairc foraoiseachta ag teacht le próisis phleanála eile den chineál céanna le foilsiú ag deireadh na seachtaine seo ar láithreán gréasáin a Roinne le go mbeidh an pobal in ann breathnú air agus tuairimí a thabhairt ar na tograí. Nuair a bheidh an chomhairleoireacht thart, cuirfear an dréacht-Bhille faoi bhráid an Oireachtais lena bhreithniú chomh luath agus is féidir tar éis bhriseadh an tsamhraidh.

 

CRÍOCH

 

 

Date Released: 30 July 2020

Powered by EIN Presswire


EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.

Submit your press release